Aktualności
Aktualności
2020-01-07

Artykuł ZSP Węgrów - staże zawodowe w Grecji

Młodzież z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie na zagranicznych stażach zawodowych.

W dniach 28.10-08.11.2019 22 uczniów i uczennic z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie przebywało na zagranicznych stażach zawodowych w Grecji, gdzie pracowali w wymiarze 80 godzin w greckich przedsiębiorstwach, zgodnie z kształconym zawodem – Technik Ekonomista oraz Technik Informatyk. Całe przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu „3, 2, 1 - Start! Inwestycja w wiedzę bramą do sukcesu zawodowego”, numer 2019-1-PL01-KA102-062109, który jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Inicjatywa, o której mowa jest pierwszym tego typu projektem realizowanym przez ZSP im. J. Kochanowskiego w Węgrowie. Projekt "3, 2, 1 - Start! Inwestycja w wiedzę bramą do sukcesu zawodowego" stanowi szansę dla młodzieży na udoskonalenie kompetencji zawodowych i osobistych poza murami szkoły. Jest to również szansa, aby zetknąć się z realnym środowiskiem pracy, a więc zyskać doświadczenie i cenne postawy, które wyróżnią absolwentów ZSP na rynku pracy. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie mieli możliwość odbycia praktyki zawodowej, tak istotnej z punktu widzenia przyszłych pracodawców. Skonfrontowali teorię, której uczą się w szkole z rzeczywistością, tj. z koniecznością wykorzystania wiedzy w praktyce. Poznali oczekiwania pracodawców zagranicznych, konfrontując je z sytuacją na polskim rynku pracy.

Staż w  Grecji  przebiegał zgodnie  z europejskimi standardami i pozwolił nabyć – oprócz szeregu kompetencji zawodowych – także umiejętności organizacyjne, społeczne i międzykulturowe. Dodatkowym atutem była możliwość doskonalenia kompetencji językowych w zakresie języka angielskiego, przyjętego za język roboczy w ramach całego projektu, a także fakt przeprowadzenia dodatkowych kursów dla uczniów przed mobilnością. Dzięki temu, uczestnicy mieli okazję poszerzyć wachlarz swoich umiejętności w sferze komunikacji, relacji interpersonalnych i terminologii branżowej.

Poza samą pracą, młodzież miała również okazję poznać lepiej Grecję dzięki bogatemu programowi kulturowemu, w ramach którego zrealizowano kilka wycieczek i animacji czasu wolnego. Uczniowie mogli zobaczyć takie miejsca jak zespół klasztorów Meteory, wyspę Skiathos, miejscowości Stary Pantaleimon, Litochoro, Leptokarya czy Platamonas, ale także wziąć udział w wieczorze greckim. Wszystko to stanowiło niesamowitą okazję, aby poznać kulturę, historię i tradycję Greków, a w ten sposób uatrakcyjnić cały wyjazd.

Całe przedsięwzięcie jest jednak dużo bardziej skomplikowane i nie polega tylko na wyjeździe zagranicznym. Po zakontraktowaniu projektu nastąpiło wykonanie materiałów promocyjnych (ulotki, plakaty i roll up, które rozpowszechniono na terenie ZSP a także mediach elektronicznych). Następnie przeprowadzono rekrutację uczestników, która została oparta o zawarty we wniosku Regulamin Rekrutacji. Zakres wsparcia, którym objęci zostali uczniowie zakwalifikowani do projektu pt.: „3, 2, 1 – Start! Inwestycja w wiedzę bramą do sukcesu zawodowego”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój obejmował również odpowiednie przygotowanie uczestników do pobytu za granicą, przystosowanie ich do pracy w międzynarodowym środowisku oraz zaszczepienie w nich chęci jak największego skorzystania z oferowanych w ramach projektu możliwości. Przygotowania odbywały się przed wyjazdem, zorganizowane były w szkole, w okresie poprzedzającym wyjazd uczniów do Grecji. Młodzież zakwalifikowana do udziału w projekcie przeszła cykl szkoleń przygotowawczych, które swą tematyką objęły: język angielski z podziałem na angielski codzienny oraz branżowy – 40 godzin; szkolenie kulturowe wraz ze szkoleniem z języka greckiego – 5 godzin; szkolenie pedagogiczne – 5 godzin. Udział w szkoleniach poświadczony został certyfikatami.

Przeprowadzono również spotkania organizacyjne dla uczestników projektu oraz ich rodziców/ opiekunów, na których przedstawione zostały szczegóły dotyczące programu staży, praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa, warunków zakwaterowania, wyżywienia oraz standardów obowiązujących w miejscach pracy. Poprzez zgłoszenie chęci uczestnictwa w projekcie oraz podpisanie umowy na realizację Projektu, młodzież zobowiązała się również do wzięcia udziału w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa uczestników w trakcie trwania stażu, tj. bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz w czasie po zajęciach, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, wskazówki odnośnie zachowania w sytuacjach niebezpiecznych dla życia lub zdrowia. Przygotowanie takie, w pełnym zakresie zorganizowane zostało pierwszego dnia, zaraz po przyjeździe do Grecji. W czasie spotkania zapoznano  uczestników z kwestiami dotyczącymi odbywania staży, zasad współpracy z pracodawcami oraz regulaminu miejsca zakwaterowania. Przedstawiono również plan okolicy, jak również inne niezbędne wiadomości, aby ułatwić uczestnikom odnalezienie się w nowym środowisku.

Projekt nie zakłada jednak tylko jednego wyjazdu, bo już pod koniec maja do Grecji wyjedzie także druga grupa uczniów, tym razem w liczbie 28, kształcących się w takich zawodach jak: Technik Agrobiznesu, Mechanik Pojazdów Samochodowych, Fryzjer, Kucharz. Będą oni również realizowali program stażu zgodny ze swoim zawodem, a także wezmą udział w programie kulturowym. Organizacja samych mobilności nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc i wsparcie organizacji partnerskiej - Georgikes Ekmetaleuseis & Training Services. Jest to doświadczona organizacja, która od lat współpracuje z polskimi szkołami w zakresie organizacji staży zawodowych. Mając doświadczenie po zakończeniu I mobilności w ramach projektu, można już powiedzieć, że partner bardzo dobrze wywiązał się ze swoich zobowiązań, o czym najlepiej świadczy przeprowadzona ewaluacja wśród młodzieży uczestniczącej w pierwszym wyjeździe.

Przez cały okres pobytu  w Grecji młodzież była pod opieką  nauczycieli naszej szkoły - doświadczonych wychowawców, pełniących rolę nie tylko opiekunów, ale również osób zapewniających uczestnikom niezbędne wsparcie.

Zapraszamy do śledzenia relacji z projektu na stronie szkoły: www.zsp.wegrow.pl facebooku szkoły: https://www.facebook.com/zsp.wegrow/ oraz dedykowanej projektowi stronie na facebooku, którą można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.facebook.com/321-Start-Inwestycja-w-wiedzę-bramą-do-sukcesu-zawodowego-114003046684876/?modal=admin_todo_tour

 

Korzystając z naszej przeglądarki wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Używamy ich do celów statystycznych. W programie służącym do obsługi stron internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies.
Rozumiem