Сравнение пробуктов
Privacy policy

Polityka prywatności

Witamy na stronie marki ML MEBLE - www.mlmeble.pl, pełna nazwa – ML Dariusz Niszcz.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą Polityką prywatności.

 

Prawa autorskie

Zawartość strony internetowej jest własnością firmy ML Dariusz Niszcz. Wszelkie prawa do całej zawartości niniejszej strony są zastrzeżone. Prawa własności intelektualnej do całej zawartości niniejszej strony, w tym w szczególności do elementów graficznych i znaków towarowych przysługują ML Dariusz Niszcz i są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, poniżej przekazujemy informację dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych.

Kto będzie administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych będzie: ML Dariusz Niszcz z siedzibą w Węgrowie (07-100), ul. Zawadzka 14 Liw, posiadającej NIP: 824-127-21-64, adres e-mail: info@mlmeble.pl; nr tel.: 25 750 55 55, dalej: „Firma”.

W jakim celu będziemy przetwarzać Państwa dane?

W celu identyfikacji wykorzystywanego oprogramowania i indywidualnemu dostosowaniu Serwisu. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w ramach profilowania.
Strona pozyskuje dane od użytkowników w następujący sposób:

  1. Poprzez zapisywanie plików cookies na urządzeniach użytkowników.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane będziemy przechowywać do momentu odrzucenia przez Państwa plików cookies.

Komu możemy przekazać Państwa dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie lub innym odbiorcom danych, w szczególności współpracującym z nami firmom informatycznym.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych?

Zgodnie z RODO są to okoliczności stanowiące tzw. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Firmę jako administratora Państwa danych osobowych, co jednocześnie czyni ich przetwarzanie zgodnym z prawem (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do Państwa danych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, a także do przenoszenia danych.

Posiadanie przez nas Państwa danych osobowych nie jest wymogiem prawnym ani umownym.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z wyżej wymienionych praw lub mają Państwo do nas jakiekolwiek pytania związane z Państwa danymi osobowymi, prosimy o kontakt bezpośredni, korespondencyjny: 07-100 Węgrów, ul. Zawadzka 14 Liw lub drogą e-mailową na adres: agnieszka@mlmeble.pl.

Informujemy ponadto, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Realizując obowiązek wynikający z RODO, jeszcze raz pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Firmę Państwa danych osobowych. Prawo to mogą Państwo wykonać w dowolnym momencie i nieodpłatnie. Po wniesieniu sprzeciwu niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

„Cookies”

Serwis www.mlmeble.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, aby dostosować serwis do Państwa potrzeb oraz w celach statystycznych. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies, brak zmian oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. Wykorzystywane na serwisie pliki cookies są bezpieczne, nie przenoszą wirusów lub innych niechcianych oprogramowań szkodliwych. Służą one identyfikacji wykorzystywanego oprogramowania i indywidualnemu dostosowaniu Serwisu.

Stosowane pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych.

Cookies używają też serwisy, do których znajdują się odwołania. Poziom ochrony przed cookies można ustawić w przeglądarce internetowej, aż do całkowitego blokowania plików cookies. Powyższe zwiększa poziom bezpieczeństwa i ochrony danych. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki.

Istnieje również możliwość usunięcia zapisanych plików cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.

 

Linki do zewnętrznych witryn internetowych

Na stronie www.mlmeble.pl mogą znajdować się linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie dotyczą postanowienia niniejszej polityki zachowania poufności. Zachęcamy Państwa do zapoznawania się z treścią odpowiedniej polityki w przypadku każdej z odwiedzanych witryn internetowych, do których przekierowanie następuje ze strony www.mlmeble.pl.

 

Kontakt

Użytkownicy serwisu internetowego www.mlmeble.pl mają możliwość zadawania pytań poprzez wysłanie wiadomości e-mail agnieszka@mlmeble.pl .

Firma ML Dariusz Niszcz przechowuje korespondencję dla celów statystycznych oraz w celu jak najlepszej i najszybszej reakcji na pytania i sugestie użytkowników strony.

Используя наш браузер, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookies. Мы используем их в статистических целях. В программе, используемой для работы с сайтами, вы можете изменить настройки для файлов cookies.
Понимаю